Transportmakelaar Roosendaal
Transportmakelaar

Transport Condities

Onze tarieven en transporten zijn gebaseerd op de volgende conditie's

 • vervoer geschiedt op basis van de geldende CMR condities (copy  van het CMR-verdrag kan op verzoek worden toegezonden)
 • vervoer van ongevaarlijke vrije handelsgoederen per huiftrailer/tautliner, 1 laad- en 1 losadres.
 • Eventueel genoemde laad- losdata / tijden zijn altijd onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.
 • Betalend gewicht: 1 kubieke meter = 330 KGS  - 1 Laadmeter = 1750 KGS
 • 2 uur vrij, voor laden en lossen van complete ladingen.
 • 1 uur vrij voor laden en lossen van deelpartijen.
 • Extra wacht uren á Euro 45,- per uur.
 • Bij annulering van de lading op de dag van belading berekenen wij 70% van het  originele vrachtbedrag.
 • Annuleren 1 dag voor belading voor 12:00 uur is kosteloos na 12:00 uur  berekenen wij 50% van het originele vrachtbedrag.
 • ADR toeslag 15% met minium 45 euro per zending **
 • Transportverzekering is niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld

 

Facturatie / Betalingsvoorwaarden:

 • Betalingstermijn: Binnen 30 dagen na factuurdatum. 2% korting bij betaling binnen 7 dagen.
 • Indien op debiteur geen kredietverzekering kan worden afgesloten dienen de vrachtkosten,  incl.B.T.W. voor het lossen van de goederen op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Eventuele extra kosten bij niet tijdige betaling worden doorberekend.
 • Facturatie geschiedt na lossing van de goederen zonder CMR-vrachtbrief.
 • Deze kan op aanvraag worden nagestuurd.
 • Bij opdracht(en) gaat opdrachtgever akkoord met bovenvermelde condities en voorwaarden,  tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Wij hopen u hiermede van dienst te zijn geweest en zien uw opdracht(en) gaarne tegemoet.

Alle opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden der Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties, laatstelijk gedeponeerd te Rotterdam.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram